27 Nov, 2015
Besedilo

 

Fotograf je v današnji informacijski dobi vse bolj zaželen poklic, tudi med gluhimi in naglušnimi. Ti se lahko zaposlijo v katerem od 530 fotografskih studijev v Sloveniji, lahko delujejo na področju klasične umetniške fotografije, reportažne fotografije, ali pa se specializirajo za fotografiranje posebnih področij znanosti, kjer je potrebno dodatno izobraževanje.

 

Prispevek povzet po Spletni TV gluhih in naglušnih in objavljen tudi v video galeriji |s|š|o|f |.